89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi

89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi  ile dosya borçlusunun üçüncü şahıslarda bulunan hak ve alacaklarının haczinde uygulamak üzere kullanabilirsiniz. birinci haciz ihbarnamesi ile borca yeter tutardaki borçlunun alacağını tespit ettiğiniz kurum ve kuruluşlara bu ihbarnameyi icra müdürlüğünden talep ederek yollayabilirsiniz. Birinci haciz ihbarnamesini tebliğ alan üçüncü şahsın 7 günlük itiraz veya cevap süresi bulunmaktadır. Yasal süresi içinde itiraz yada cevap verilmeyen 89/1 birinci haciz ihbarnamesinin devamında ikinci haciz ihbarnamesi gönderilir. Haciz müzekkeresini gönderebilmeniz için gerekli olan 89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi Talebi ni aşağıda bulabilirsiniz.

Haciz İhbarnamesi Nasıl Gönderilir

Birinci haciz ihbarnamesi icra dosyasının kesinleşmesinin ardından borçlunun alacağı olduğu kişiler, şirketler, kurumlar ve mevduatının olduğu bankalara gönderilir. Haciz ihbarnamesini göndermek için, icra dosyanıza gönderilecek olan üçüncü şahsı ve adresini içeren talep açmanız ve icra müdür yardımcısından imza almanız yeterlidir.

Haciz İhbarnamesi Kimlere Gönderilir

Birinci haciz ihbarnamesi dosya borçlusunun alacağı olduğu kişiler, bankalar, şirketler ve devlet kurumlarına gönderilebilir. Dosya borçlusunun alacağının olduğu tespit edilen her yere haciz ihbarnamesi gönderilebilir.

Haciz İhbarnamesi Geldi Ne Yapmalıyım

Tarafınıza birinci haciz ihbarnamesi geldi ise sizin borcunuzun olduğu kişinin başka bir kişi yada kuruma borcu olduğu ve bu kişinin sizde olan alacağının borca yeter tutarının sizden talep edildiği anlamına gelir. 89/1 Haciz ihbarnamesi nde ismi geçen şirketin yada şahsın sizle alacak borç ilişkisi olsun olmasın, size tanınan 7 günlük cevap süresinde olumlu yada olumsuz olarak ilgili icra müdürlüğüne cevap vermeniz gerekmektedir.

Haciz İhbarnamesine İtiraz Süresi

Birinci haciz ihbarnamesine itiraz süresi 7 gün olup bu süre içinde itiraz edilmelidir.

Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Nereye Yapılır

Haciz ihbarnamelerinin itiraz yeri icra müdürlüğüdür. İhbarname size hangi icra müdürlüğünden gönderildiyse aynı icra müdürlüğüne itirazda bulunmanız gerekir. Ancak farklı şehir yada ilçede bulunmanız durumunda olduğunuz bölgedeki nöbetçi icra müdürlüğü aracılığı ile muhabere yaptırarak ilgili icra dairesine birinci haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi ni yollayabilirsiniz.

Leave a comment