Konak mh. 858 Sk. No:2 K:7 D:703 İzmir

İzmir İzale-İ Şuyu Avukatı

Ortaklığın giderilmesi davası nedir?İzale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası, bir malın üzerinde birden fazla kişinin mülkiyet hakkına sahip olması durumunda ortaya çıkan çekişmeyi çözmek amacıyla açılan bir davadır. Bu dava, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda doğrudan düzenleme bulunmamakla birlikte, hukuki temelini TMK m.698 ve devamı…

İzmir Araç Değer Kaybı Dava Avukatı

Araç Değer Kaybı Nedir? 2024Araç değer kaybı, bir kaza sonrası tamir edilen aracın ikinci el piyasa değerinde yaşadığı düşüşü ifade eder. Kazadan sonra onarımın eksiksiz biçimde gerçekleştirilmesi, aracın satış fiyatının, kaza öncesi belirlenen fiyattan daha düşük olmayacağı anlamına gelmez, bu halde aracın satış fiyatı, kazalı…

Fahiş Nafaka Kararları

Fahiş Nafaka Kararları

Boşanma, iki tarafın hayatını kökünden etkileyen bir süreçtir. Bu süreçte, nafaka kararları önemli bir rol oynar. Özellikle fahiş nafaka kavramı, adil olmayan yüksek miktarlarla ilgili tartışmaları beraberinde getirir. İzmir gibi büyük şehirlerde, deneyimli bir İzmir boşanma avukatı bu konudaki bilgi ve tecrübeleri büyük önem taşır.…

Adli Sicil Sabıka Kaydı Nedir?

Adli Sicil Sabıka Kaydı Nedir?

Adli sicil sabıka kaydı, bir kişinin işlediği suçlar ve bu suçlarla ilgili mahkeme kararlarını içeren resmi bir belgedir. Bu kayıt, iş başvuruları, bazı kamu hizmetlerine erişim ve diğer resmi işlemlerde önemli bir rol oynar. Kişinin hukuki geçmişinin bir kaydı olarak, bireyin toplumdaki itibarı ve fırsatları…

Ceza Davalarında Temyiz Süreci

Ceza Davalarında Temyiz Süreci

Ceza hukuku, bireylerin ve toplumun güvenliğini sağlamak için en önemli hukuk dallarından biridir. Bu alanda görev yapan İzmir ceza avukatları, ceza davalarında hukuki temsil ve danışmanlık görevlerini üstlenirler. Özellikle temyiz süreci, ceza davalarında büyük bir öneme sahiptir. Temyiz, yerel mahkeme kararlarının üst mahkemeler tarafından gözden…

Babalığın Tespiti Davası

Babalığın Tespiti Davası

Babalığın tespiti davası, bir kişinin biyolojik babasının kim olduğunun resmi olarak belirlenmesi amacıyla açılan hukuki bir süreçtir. Bu dava genellikle, bir çocuğun babasının kim olduğu konusunda belirsizlik olduğunda veya bir baba, çocuğun kendisine biyolojik olarak ait olduğunu iddia ederek yasal tanınma talep ettiğinde açılır. Dava…

Hacze İştirak Nedir?

Hacze İştirak Nedir?

Hacze iştirak, Türk hukuk sisteminde, bir borçlunun malına birden fazla alacaklının haciz koyması durumunu ifade eder. Bu durumda, birden fazla alacaklı aynı mal üzerinde hak iddia edebilir. Hacze iştirak, alacaklıların haklarını korumak için önemlidir, çünkü birden fazla alacaklının aynı mal üzerindeki haklarını düzenler ve borçlunun…

Ticareti Usulsüz Terk

Ticareti Usulsüz Terk

Ticareti usulsüz terk suçu, işletme sahiplerinin veya yöneticilerinin, işletmelerini yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden ve gerekli işlemleri tamamlamadan terk etmeleri durumunda işlenen bir suçtur. Bu suç, genellikle işletmenin borçlarını ödemediği, alacaklılarına zarar verdiği ve yasal süreçleri ihlal ettiği durumlarda ortaya çıkar. Ticareti usulsüz terk, hem maddi…

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu

“Yasadışı Bahis” terimi, resmi ve yasal otoriteler tarafından düzenlenmemiş, denetlenmemiş ve lisanslanmamış platformlar üzerinden yapılan bahis etkinliklerini ifade eder. Bu tür bahisler, genellikle devletin belirlediği yasal çerçeveler dışında gerçekleştirilir ve çoğunlukla internet üzerinden uluslararası siteler aracılığıyla oynanır. Yasadışı bahis, birçok ülkenin yasalarına göre yasaklanmıştır ve…

Menfi Tespit Davası Nedir?

Menfi Tespit Davası Nedir?

İzmir’de Menfi Tespit Davası, hukuki bir süreçtir ve genellikle kişiler arasındaki hukuki belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla açılır. Bu tür davalar, genellikle bir durumun hukuki statüsünü belirlemek veya bir hakka sahip olup olunmadığını ortaya koymak için başvurulur. Menfi tespit davası açma süreci karmaşık olabilir ve bir…