Anlaşmalı Boşanma nasıl olur ve Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin ortaklaşa karar verdikleri ve evliliklerini sona erdirdikleri bir süreçtir. Türkiye’deki Medeni Hukuk’a göre, bu boşanma tipi, avukat tutmadan ve hızlı bir şekilde boşanmayı arzulayan çiftler tarafından sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu yazımızda, anlaşmalı boşanmanın ne olduğu, avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesinin nasıl sunulduğu ve sürecin ne kadar sürdüğü gibi konulara yanıtlar bulacağız.

Aile, birbirine sevgiyle bağlı kadın ve erkeklerin bir araya gelerek oluşturduğu kutsal bir kurumdur. Evlilik öncesi eşler, bir ömür birlikte olmayı taahhüt ederler. Ancak evlilik sürecinde, bazen çözülemeyen sorunlar ve aşılması güç engellerle karşılaşabilirler. Bu tür durumlar, ne yazık ki boşanmayı kaçınılmaz kılar.

Boşanma süreci, evlenmeye kıyasla daha karmaşık ve zorlu olabilir. Bazen bir hakimin kararı, bazen de yasal dayanak eksikliği nedeniyle boşanma işlemi gerçekleşmez. Mahkeme süreleri uzayabilir ve avukatlık maliyetleri eklenir. Eşler anlaşmazsa, bu masraflara ek olarak nafaka ödemeleri de devreye girer. Bu tür zorluklarla karşılaşmamak adına, boşanmayı kesin olarak düşünen çiftler anlaşmalı boşanma yolunu tercih edebilirler. Bu yazımızda, anlaşmalı boşanmanın ne olduğunu, avukatsız anlaşmalı boşanmanın nasıl gerçekleştirilebileceğini hukuki maddeler ve örneklerle ayrıntılı olarak ele alacağız.

Anlaşmalı boşanma nedir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin 3. fıkrasına göre nikah tarihinden itibaren en az 1 yıl evli kalan çiftlerin aynı anda mahkemeye başvurması veya birinin başvurup diğerinin de davayı kabul etmesi işlemine anlaşmalı boşanma denir.

Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır?

Anlaşmalı boşanmanın mahkemece kabulü ve onaylanması ile boşanmanın gerçekleşebilmesi için; hakimin eşleri dinlemesi ve kendi iradeleri ile serbestçe ve hiçbir baskı altında kalmadan bu kararı aldıklarına kanaat getirmesi gereklidir. Eşler kendi aralarında varsa ev, araba, tapu, bankada birikmiş para gibi herhangi bir mal varlıklarının nasıl paylaşılacağını kendi aralarında netleştirmiş, çocukların durumunu kararlaştırmış olması gerekmektedir. Bu işlemlerin tamamlanması mahkemenin süresini kısaltarak boşanma işlemini hızlandırır. Ancak hakim kendi takdirini kullanarak, tarafların ve varsa çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak anlaşma içerisinde değişiklikler yapabilir.

Avukatsız anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı boşanmalarda avukata gerek yoktur. Böylece taraflar avukat masraflarından kurtulurlar. Kendileri aralarındaki anlaşmayı mahkemeye usulüne uygun bir dilekçe ile sunabilirler ya da sadece bir dilekçe yazılması için avukat desteği alabilirler. Sizler için bu yazımızda bir dilekçe örneği de sunacağız.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır?

Eşler arasında alınan ortak bir karar neticesinde evliliğin sonlandırılması için anlaşmalı boşanma yolunu tercih edenlerin aşağıdaki gibi bir dilekçeyi hazırlayarak bulundukları ilin Aile Mahkemesi‘ne sunabilirler. Dilekçe olabildiğince tüm detayları içermeli, tüm noktalar netleştirilerek anlaşma koşulları netleştirilmelidir. Mümkün mertebe açık kapı bırakılmamalıdır. Bu sayede mahkeme kararı daha hızlı sonuçlanabilir.

Boşanma dilekçesi örneği

  • Dilekçenin verileceği mahkemenin adı yazılır.
  • Dilekçeyi veren kişinin kimlik bilgileri ve ikametgah adresi yazılır.
  • Anlaşmalı boşanmaya dayalı olarak tüm hususlar detaylı bir şekilde dilekçe metninde açıklanır.
  • Eğer deliller varsa tümünden bahsedilir ve ek olarak da dilekçeyle birlikte sunulur.
  • Gereğinin yapılmasını arz ederek dilekçe tamamlanır.
  • En sona dilekçe sahibinin adı, soyadı yazılır ve kendisi tarafından imza atılır.

Boşanma dilekçesi nereye verilir?

Eşler tarafından hazırlanan anlaşmalı boşanma dilekçesi imzalanarak en yakın adliyeye gidilip Aile Mahkemesi kalemine verilmelidir. Eğer bulunulan il veya ilçedeki adliyede Aile Mahkemesi yoksa Asliye Mahkemeleri boşanma davalarına bakmakla yetkilidir ve dilekçe buraya verilmelidir.

Anlaşmalı boşanma kaç gün sürer?

Evliliğin sona ermesi durumunda, eşler anlaşmalı boşanmayı tercih ettiğinde süreç genellikle hızlı ve pratik bir şekilde sonuçlanır. Ortak karar verildiği zaman, boşanma işlemi genellikle ilk duruşma esnasında tamamlanır. Mahkemeye sunulan dilekçenin ardından en erken zamanda bir duruşma tarihi belirlenir ve eşlerin boşanmayı onayladıkları sözlü beyanları doğrultusunda boşanma süreci tamamlanır. Ancak, bazı durumlarda ikinci bir duruşma gerekebilir.

Eşler boşanmayı arzuluyor fakat sadece biri dilekçeyi vermişse, bu durumda boşanma süreci daha uzun sürebilir. Çünkü hakim, dilekçeyi vermeyen eşin gerçekten boşanmayı isteyip istemediğini kesinleştirmesi gerekmektedir.

Duruşma tarihinin belirlenmesi, adliyenin bulunduğu ilin veya ilçenin yoğunluğuna göre değişebilir. Bu durumda, duruşma tarihi bir hafta içinde olabileceği gibi, altı ay sonrasına da planlanabilir. Dolayısıyla, bu konuda kesin bir zaman çizelgesi sunmak mümkün olmayabilir. Duruşma tarihinin ne zaman olduğunu, dilekçeyi verdikten sonra ilgili Mahkeme Hakimliği’nden öğrenmek mümkün olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, her ne kadar anlaşmalı boşanma genellikle daha hızlı ve daha az karmaşık olsa da, her iki tarafın da durumları, hakları ve sorumlulukları hakkında tam bilgi sahibi olmasıdır. Hızlı ve kolay bir boşanma süreci, uzun vadede olası yanılgıları ve sıkıntıları önlemek için dikkatli ve bilinçli karar verilmesini gerektirir.

Leave a comment