Gayrimenkul Davası Nasıl Açılır?: 2023 Rehber

Gayrimenkul davası açmak isteyen mülk sahipleri veya mülk üzerinde hak iddia eden kişiler, kayıtlı olduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine yazılı dilekçe sunarak gayrimenkul davası açabilirler. Dava sürecini etkileyen en önemli unsurlardan biri dilekçenin doğru ve uygun şekilde hazırlanmasıdır. Gayrimenkul davaları farklı nedenlerle açılabildiğinden, dilekçenin davanın konusuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca, bu tür davalar genellikle delil ve bilirkişi beyanlarına dayandığından, dilekçeye resmi belgelerin ve diğer ilgili evrakların eklenmesi önemlidir. Bu belgeler davaya ilişkin delilleri desteklemek amacıyla sunulmalıdır.

Gayrimenkul Davası sonuçlanması ne kadar sürer?

Gayrimenkul davasının süresi, Ortlama 8-12 Ay Arasında sürer bazı davalar 3-5 Yıl aralağındada sürebiliyor. Davanın niteliği, karmaşıklığı, taraflar arasındaki anlaşmazlık düzeyi ve mahkeme yoğunluğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Dolayısıyla, kesin bir süre belirtmek zordur. Ancak genel olarak, gayrimenkul davaları diğer davalarla karşılaştırıldığında daha uzun sürebilir.

Gayrimenkul davaları, mahkemenin olayı tam olarak incelemesi, delillerin toplanması, bilirkişi incelemesi yapılması gibi adımlar gerektirebilir. Taraflar arasındaki anlaşmazlık ve iddia edilen hakların karmaşıklığı da süreci etkileyebilir.

Özellikle çekişmeli gayrimenkul davaları daha uzun sürebilir. Bu tür davaların tamamlanması aylar veya hatta yıllar sürebilir. Ancak anlaşmalı gayrimenkul davalarında, taraflar arasında bir anlaşma sağlandığı için süreç daha hızlı ilerleyebilir ve kısa sürede sonuçlanabilir.

Dava süresi aynı zamanda mahkeme yoğunluğuna ve ilgili mahkemenin çalışma hızına da bağlıdır. Mahkemeler arasında yoğunluk farklılıkları olabilir ve bu da davaların süresini etkileyebilir.

Gayrimenkul Davası maliyetleri nelerdir?

Gayrimenkul davasının maliyetleri, davanın karmaşıklığına, süresine, tarafların taleplerine ve avukat ücretlerine bağlı olarak değişebilir. Bir gayrimenkul davasının maliyetini belirleyen faktörler arasında şunlar yer alır:

  1. Avukat Ücretleri: Bir avukatla çalışmak, gayrimenkul davası sürecindeki en büyük maliyetlerden biridir. Avukatın deneyimi, uzmanlığı ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak ücretler değişir. Avukat ücretleri, genellikle saatlik ücret veya davanın karmaşıklığına bağlı olarak sabit bir ücret üzerinden belirlenir. Avukatın sunduğu hizmetlerin kapsamı ve süresi de maliyeti etkileyen faktörler arasındadır.
  2. Mahkeme Harçları: Gayrimenkul davası açıldığında, mahkeme harçları ödenmesi gereken bir maliyettir. Mahkeme harçları, davanın niteliği ve taleplerin tutarına bağlı olarak değişir. Harçlar, davaya ilişkin başvuru ve duruşma masraflarını kapsar.
  3. Bilirkişi Ücretleri: Gayrimenkul davalarında, davanın konusuyla ilgili teknik bilgi gerektiren durumlarda, mahkeme tarafından bir bilirkişi atanabilir. Bilirkişi ücretleri, bilirkişi raporu hazırlama ve mahkemede ifade verme gibi hizmetlere bağlı olarak değişir.
  4. Delil ve Belgelerin Temini: Gayrimenkul davasında, belge ve delillerin toplanması gerekebilir. Bu belgelerin temini için fotokopi, bilgi talepleri, tapu kayıtları, değerleme raporları gibi masraflar ortaya çıkabilir.
  5. Diğer Masraflar: Davanın özelliklerine bağlı olarak, diğer masraflar da ortaya çıkabilir. Örneğin, mahkemede tanıkların ifadesinin alınması gerekiyorsa, tanık giderleri ve seyahat masrafları gibi ek masraflar oluşabilir.

Gayrimenkul davası maliyetleri davaya özgüdür ve davanın karmaşıklığına, süresine ve tarafların taleplerine göre değişiklik gösterebilir.

Gayrimenkul Davaları Nelerdir? Neyi Kapsar?

Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun alt dalı olup, geniş bir yelpazeyi kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu alanda çalışırken edindiğim deneyimlerime dayanarak şu şekilde açıklayabilirim:

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların mülkiyeti, hakları ve ilişkileriyle ilgili konuları içerir. Bu alan, tapu hukuku, kira hukuku, inşaat hukuku, kamulaştırma hukuku ve gayrimenkul alım-satım işlemleri gibi birçok alt alanı kapsar.

  • Tapu davaları, taşınmaz malların mülkiyetinin belirlenmesi, tapu iptali, tescil davaları gibi konuları içerir. Tapu sahiplerinin haklarını korumak ve yasadışı işlemleri iptal etmek için açılan davalardır.
  • Kira davaları, taşınmazların kiralanmasıyla ilgili uyuşmazlıkları kapsar. Kiracı ve mal sahibi arasındaki kiraya verme, tahliye, kira bedelinin belirlenmesi gibi konuları içerir.
  • İnşaat hukuku, inşaat projeleri, yapı ruhsatları, inşaat sözleşmeleri gibi inşaat süreçleriyle ilgilenir. İnşaat hataları, gecikmeler, anlaşmazlıklar gibi konuları içerebilir.
  • Kamulaştırma davaları, devletin kamu yararı için özel mülkiyete el koyması durumlarında açılır. Kamu kurumlarına ait taşınmazların kamulaştırılması sürecini kapsar.
  • İzale-i şuyu davaları, bir taşınmaz üzerindeki ortaklığın sonlandırılması amacıyla açılır. Miras paylaşımlarında ortaya çıkan mal paylaşımı ve bölüşümüyle ilgilenir.

Gayrimenkul davaları genellikle karmaşık ve uzun sürebilen davalardır. Bu nedenle, bir avukatın rehberliği ve uzmanlığı bu süreçte büyük önem taşır. Her dava benzersizdir ve maliyetler davanın karmaşıklığına, süresine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir.

Leave a comment