Ceza Hukuku

Türkiye’de avukatlık mesleğinde özel bir branşlaşma veya ceza avukatı ve ağır ceza avukatı gibi bir tanımlama yasal olarak mevcut değildir. İnternette bulunan “ağır ceza avukatı” başlıkları gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuk mevzuatında ceza avukatı olarak adlandırılan bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Dolayısıyla, avukatların kendilerini ceza avukatı olarak tanıtmaları bile yasal değildir. Ancak, halk arasında ceza davalarıyla ilgilenen avukatlara bazen “ağır ceza avukatı” denildiği görülmektedir. Bu makalede ise daha anlaşılır olması amacıyla “ceza avukatı” terimini kullanacağız.

Ceza avukatı, toplumun en hassas sorunlarından biri olan kişi özgürlüğü ve mağdur hakları açısından önemli bir rol üstlenir. Temel olarak, her avukat gibi ceza avukatı da savunma görevini yerine getirmeye çalışır. Ancak, ceza avukatının savunma görevi diğer avukatlık alanlarının savunma görevinden biraz farklıdır. Ceza avukatı, kişi özgürlüğünü doğrudan etkileyen bir alanda faaliyet gösterir.

Bu özel savunma görevi nedeniyle ceza avukatı, şüpheli veya sanığı savunurken “müdafi” olarak adlandırılır. “Müdafi”, Arapça kökenli bir kelime olup “koruyan, savunan, müdafaa eden” anlamına gelir. Özellikle ceza yargılamasında, şüpheli veya sanığı savunan, haklarını koruyan ve onları yargılama süreçlerinde temsil eden avukatı tanımlamak için kullanılır.

Ceza Hukuku ve Ceza Avukatı nedir? Ne iş Yapar?

Ceza avukatı, ceza yargılamasında vekil veya müdafi olarak görev yapan avukatlara verilen bir isimdir. Halk arasında, ceza davalarına bakan hukukçular için “ceza hukuku avukatı” terimi kullanılmaktadır. Ancak, yasal olarak “ceza avukatı” adı altında resmi bir avukatlık branşı bulunmamaktadır.

Ceza avukatları, toplumun en hassas sorunlarından biri olan kişi özgürlüğü ve mağdur haklarıyla ilgilenmektedir. Ceza davalarının potansiyel ciddi sonuçlarında etkileri olduğundan, ceza avukatları alanlarında donanımlı ve deneyimli olmak zorundadır.

Ceza Avukatının Görevleri

Ceza avukatının görevleri, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen tüm ceza ve ağır ceza davalarında (yağma, adam yaralama, kasten adam öldürme, rüşvet suçları, hile ve hileli iflas suçları, nitelikli dolandırıcılık, ağırlaşmış yaralama suçları, irtikap ve zimmet suçları, darp vb.) müvekkilinin haklarını korumak ve savunma görevini yerine getirmektir. Bu kapsamda, izmir ağır ceza avukatı aşağıdaki görevleri bünyesinde bulunmaktadır:

  • Ceza davalarına bakmak: Ceza avukatı, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen suçlarla ilgili tüm davalara müdahil olur. Bu suçlar arasında 10 yıldan daha fazla hapis cezasına mahkum edilebilecek suçlar da bulunmaktadır. Ceza avukatı, müvekkilini bu davalarla ilgili temsil eder ve savunma yapar.
  • Müvekkilin haklarını korumak: Ceza avukatı, müvekkilinin özgürlük, maddi ve manevi tüm kişilik haklarını korumakla yükümlüdür. Hukuki süreç boyunca müvekkilin adil bir yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü ve diğer temel hakları gözetilir.
  • Delilleri araştırmak ve savunmaya eklemek: Ceza avukatı, dava sürecinde delilleri titizlikle araştırır ve savunmanın lehine olan delilleri dikkatli bir şekilde toplar. Bu delillerin davanın seyrini değiştirebilecek nitelikte olması önemlidir ve savunma stratejisi doğrultusunda sunulur.
  • İletişim kurmak ve hukuki stratejiler geliştirmek: Ceza avukatı izmir, müvekkiliyle etkili bir iletişim kurarak davanın seyrini etkileyebilecek hukuki stratejiler geliştirir. Müvekkilin taleplerini ve savunma hedeflerini anlamak, savunma stratejisinin oluşturulmasında önemlidir.
  • Gerçek suçlu/suçluları bulmak ve cezai yaptırımları sağlamak: Ceza avukatı, adaletin sağlanması için gerçek suçlu veya suçluların belirlenmesine yardımcı olur. Eğer müvekkil masumiyetini kanıtlarsa, adaletin yerine getirilmesi ve gerçek cezai yaptırımların uygulanması için çaba sarf eder.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

İzmir Ceza avukatı Hasan Emre Gökdağ, ceza yargılaması süreçlerinde savunma görevini üstlenir ve çeşitli ceza davalarına bakar. Bu davalardan en fazla karşılaşılan davalar şunlardır ;

1-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu; Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 188.maddesinde düzenlenmiştir. Anılı kanunda uyuşturucu maddenin satışı, imali, ticareti ve ruhsatsız olarak ithal ve ihracatı halinde hükmolunacak cezalar ve bu cezalar ve bu cezaların arttırım sebepleri düzenlenmiştir.

2-Kasten Yaralama Suçu; Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 86. Ve 87.maddesinde düzenlenmiştir.86.madde de basit kasten yargılama suçu , 87.maddesinde ise neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu düzenlenmiştir.

3-Kasten Öldürme Suçu: Kasten öldürme suçunun basit hali Türk Ceza Kanunu’nun 81.maddesinde, nitelikli hali ise Türk Ceza Kanunu’nun 82.maddesinde düzenlenmiştir.

4-Tehdit Suçu: Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 106.maddesinde düzenlenmiştir. Tehdit suçu en fazla karşılaşılan suç tiplerinden birisi olup aynı kanunda suçun nitelikli halleri de düzenlenmiştir.

5-Hakaret Suçu: Hakaret Suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret suçunu oluşturan söz ve eylemler kanunda somut olarak sayılmamış olup kanunda hakaret suçunun tanımı yapılmış ve bu suça uygulanacak müeyyide belirtilmiştir.

6-Dolandırıcılık Suçu: Dolandırıcılık suçunun basit hali Türk Ceza Kanunu’nun 157.maddesinde, nitelikli hali ise Türk Ceza Kanunu’nun 158.maddesinde düzenlenmiştir. Dolandırıcılık suçunun basit halinde görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi, nitelikli halinde ise görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi dir.

Ağır Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ağır ceza davalarının ne kadar sürebileceğini net olarak söylemek mümkün değildir. Her dava kendi içerisinde farklı özellikler göstermektedir. Davanın delil durumu, toplanan deliller, dinlenecek tanıklar yargılamanın süresini değiştirebilmektedir. Yine yargılamanın olduğu mahkemenin duruşma yoğunluğu da  dava sürecinin süresini değiştirmektedir.

Kanunda Ağır Ceza Avukatı Kavramı Bulunur mu?

Avukatlık Kanunu ve diğer kanunlarda ağır ceza avukatı kavramı bulunmamaktadır. Kanunda her ne kadar ağır ceza avukatı kavramı bulunmasa da halk tarafından sıkça ağır ceza avukatı kavramı kullanılmaktadır. Halk tarafından Ağır ceza avukatı kavramı genel olarak Ağır Ceza Mahkemelerinde davalara giren avukatlar için kullanılmaktadır.

Ceza Avukatı Tutuklu ile Cezaevinde Görüşebilir Mi?

Avukatlar dilediği zaman cezaevinde tutuklu olarak bulunan müvekkili ile görüşebilir.  Avukatın hükümlü olarak cezaevinde bulunan müvekkili ile görüşmesinde zaman sınırlaması bulunurken avukatın tutuklu müvekkili ile cezaevinde görüşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Ceza Avukatı Aynı Davada Kaç Sanığı Savunabilir?

Türk Ceza Kanunu’nda avukatın ceza davasında savunacağı kişi sayısı ile ilgili bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Kanun da her ne kadar kişi sayısı ile ilgili bir sınırlandırma yapılmamışsa da savunulan kişiler arasında menfaat çatışması olmaması gerekmektedir. Menfaat çatışması, bir sanığın hakları ile diğer sanığın haklarının bir biri ile çatışması demektir. Bu sebeple menfaat çatışmasının olmadığı durumlarda ceza davasında avukatın kaç sanığı savunabileceği ile ilgili bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Ceza Avukatı Duruşmada veya İfadede Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir Mi?

Ceza avukatı, müdafi olarak duruşmada müvekkilini savunabilir, katılan vekili olarak da beyanda bulunabilir. Ceza davasında avukat, aynı zamanda tanıklara, katılanlara, bilirkişiye veya sanığa doğrudan soru yöneltebilir. Ceza davasında müdafinin görevi sanık olan müvekkilini savunmakken avukat sanığın yerine geçerek beyanda bulunması mümkün değildir.

Kanun da Ağır Ceza Avukatı veya Asliye Ceza Avukatı Ayrımı Bulunur Mu?

Avukatlık Kanunu’na göre avukatlık unvanı kazanmış herkes müvekkilini tüm mahkemelerde temsil edebilir. Bu avukatlar, ağır ceza mahkemelerindeki davalarda müvekkilini temsil edebilirken aynı zamanda asliye ceza mahkemelerinde de müvekkilini temsil edebilir. Yine kanunumuzda da ağır ceza avukatı veya asliye ceza avukatı ayrımı bulunmamaktadır.

İzmir Ceza Avukatı

Ceza Hukuku, suçu oluşturan fiilleri ve bu fiillere karşı uygulanacak müeyyideleri düzenler. Ceza mahkemeleri hüküm aşamasında mahkûmiyet (hapis cezası) kararı verilebileceği gibi beraat kararı, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, güvenlik tedbirine hükmedilmesi kararı, davanın düşmesi kararı, adli para cezası kararı veya görevsizlik kararı verilebilir.

Ceza hukuku, suça uygulanacak müeyyideleri düzenlemesinin yanında kovuşturma aşamasına sanık, soruşturma aşamasında ise şüpheli olarak bulunan kişilerin haklarını da düzenlemektedir. Ceza hukuku, suçun ortaya çıkmasının ardından suçun zararlarının ortadan kalkmasını amaç eder.

İzmir ceza avukatı arayışında olan birçok kişi ceza hukukunda ağır ceza avukatı veya asliye ceza avukatı olarak bir ayrım olduğunu düşünse de bu şekilde bir ayrım da hukukumuzda bulunmamaktadır.

Ceza avukatı, soruşturma aşamasında şüpheli müdafi, kovuşturma aşamasında sanık müdafi olarak adlandırılır. Soruşturma aşamasında şüpheli, kovuşturma aşamasında ise sanık konumunda bulunan birçok kişi  İzmir ağır ceza avukatı arayışına girmektedir.

Ceza avukatı, birçok suç türü üzerine çalışma yürütür. Bu suçlardan bazıları; yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, cinayet, cinsel taciz, özel hayatın gizliliği suçu ve bilişim suçlarıdır.

Ceza avukatı, kişi özgürlüğü üzerine çalışma yürüttüğü için avukatlar arasında en hassas çalışma yapması gereken kişilerdir. Bu sebeple ceza avukatı İzmir arayışında olanların bu hususları dikkate almaları gerekmektedir.

İzmir Ceza Avukatına Nasıl Ulaşabilirim?

Hasan Emre Gökdağ’a aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

Adres: Konak, Çakıroğlu İşhanı, 858. Sk. No:2 D:K:7 D:703, 35250 Konak/İzmir

Telefon: 0544 538 33 93

Çalışma Saatleri: Hafta İçi: 8:00 – 19:00 Hafta Sonu: Kapalı

Hasan Emre Gökdağ, uzmanlaşmış bir avukat kadrosu ile sizinle iletişime geçmek ve hukuki konularınızda size yardımcı olmak için hazır. İletişim bilgilerini kullanarak randevu alabilir veya danışmanlık hizmeti almak için direkt olarak iletişime geçebilirsiniz.

Kanunumuzda en iyi ceza avukatı gibi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Ceza avukatı ve ağır ceza avukatı vekalet ücreti için kesin bir miktar belirtmek mümkün değildir. Vekalet ücreti suç türüne, müvekkilin tutuklu olup olmamasına göre değişiklik gösterebilir. Bu konuda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kanunumuzda ceza davalarında ve hukuk davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Avukatlar kanunumuza göre istedikleri ceza dosyasını inceleyebilir.

İnternette arama motorlarında İzmir En İyi Ceza Avukatı Hasan Emre Gökdağ araması yaparak karşınıza çıkan kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

Leave a comment