Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi, genellikle kiracının, kiralanan bir mülkü (ev, iş yeri, mağaza vb.) belirli bir tarihte veya belirlenen bir durumda boşaltmayı taahhüt ettiği bir belgedir. Bu belge, çoğunlukla kiralama sürecinde, kiracının mülkü zamanında ve uygun bir şekilde boşaltacağını garanti altına almak amacıyla kiraya veren kişi veya kuruluş tarafından talep edilir.

Tahliye taahhütnamesi, genellikle kira sözleşmesinin bir parçasıdır ve genellikle kiracı ve mülk sahibi veya onun yasal temsilcisi tarafından imzalanır. Belge, kiracının söz konusu mülkü belirlenen süre veya durumda boşaltmayı kabul ettiğini belirtir.

Bu taahhüt, genellikle mülk sahibinin veya kiraya verenin, kiracının kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda hukuki haklarını kullanabilmesini kolaylaştırır. Örneğin, kira sözleşmesinde belirlenen sürenin sonunda veya belirlenen durumda, kiracı mülkü boşaltmazsa, mülk sahibi bu taahhütnamenin hukuki bir delil olarak kullanabilir.

Tahliye taahhütnamesi örnek

Tahliye taahhütnamesi örneği aşağıda belirtilmiştir. Ancak bu örnek genel bir örnektir ve belirli durumlar için hukuki danışmanlık almanız önerilir. Özellikle kiralama hukuku ve hukuki belgeler konusunda, yerel ve ulusal yasaların gerektirdiği özel koşullar ve gereklilikler olabilir.


TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Kiralayan: [Kiralayanın Tam Adı ve Adresi]

Kiracı: [Kiracının Tam Adı ve Adresi]

Kiralanılan Mülk: [Mülkün Adresi ve Tanımı]

Ben, aşağıda imzası bulunan [Kiracının Adı], yukarıda belirtilen mülkü [tarih] tarihine kadar boşaltmayı taahhüt ederim.

Bu süre sonunda, mülkü orijinal durumuna uygun bir şekilde temizlemeyi ve tüm anahtarları kiralayana iade etmeyi taahhüt ederim. Eğer bu taahhüdümü yerine getirmezsem, bu durumdan doğabilecek her türlü maliyet ve yasal sonuçların sorumluluğunu kabul ederim.

Bu taahhütnamenin hükümlerini kabul ediyorum ve bu belgeyi özgür irademle imzalıyorum.

İmza: [Kiracının Adı ve İmzası]

Tarih: [Tarih]


Bu belge bir örnektir ve hukuki bir öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Her durumun kendi özel koşulları vardır ve belirli bir durum için hukuki bir belge düzenlerken profesyonel hukuki danışmanlık almak her zaman en iyisidir.

Tahliye Taahhütnamesi Şartları Nelerdir?

Tahliye taahhütnamesi, kiralama işlemlerinde karşılaşılan önemli bir belgedir. Bu belge, genel olarak kiracının, kiralanan bir yer (ev, ofis, dükkan vb.) belirli bir tarih ya da durumda boşaltmayı kabul ettiği yazılı bir taahhüttür. Tahliye taahhüdü, belirli bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Şu şartları içermelidir:

  • Taahhüdün yazılı şekilde sunulması,
  • Taahhüt belgesinin kiracı veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanması,
  • Belgede tahliye tarihinin net bir şekilde belirtilmiş olması,
  • Bu taahhüt belgesinin, kiralananın tesliminden sonra verilmiş olması.

Yukarıdaki şartlar mevcut ise ve tahliye taahhüdü yazılı olarak verilmiştir, kiralayan bu belgeye dayanarak kira sözleşmesini iki farklı yöntemle sona erdirebilir: İcra yoluyla tahliye süreci başlatma veya Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açma.

İcra yoluyla tahliye süreci, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 272. maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelere göre, bir kira sözleşmesi sona erdiğinde ve bu süre içinde kira sözleşmesi icra dairesine sunulduğunda, icra memuru kiracıya bir tahliye emri gönderir. Bu tahliye emri, taşınmazın 15 gün içerisinde tahliye edilip kiraya verene teslim edilmesini gerektirir.

Kiracı, tahliye emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde itirazını icra dairesine sunabilir. Eğer kiracı itiraz ederse, bu itiraz tahliye sürecini durdurur. Bu durumda, kiralayan icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını isteyebilir. İtirazın kaldırılması durumunda, taşınmazın tahliyesi ve kiralayana teslimi gerçekleştirilir.

Not: Tahliye taahhütnamesinin icra yoluyla tahliye sürecine konu olması durumunda, eğer kiracı daha önce imzaya itiraz etmemişse, icra mahkemesinde itirazın kaldırılması davası sırasında imza itirazında bulunamaz. Fakat, eğer kiralayan Sulh Hukuk Mahkemesi’nde itirazın iptali davası açarsa, kiracı icra dairesindeki itirazlarına bağlı olmaz ve imza itirazında bulunabilir.

Tahliye Taahhütnamesi İptal Edilebilir mi?

Tahliye taahhütnamesinin iptali genellikle kolay olmayabilir çünkü bu belge, kiracının kiralanan yeri belirli bir tarih veya durumda boşaltacağına dair hukuki bir taahhüttür. Ancak, belirli durumlar ve şartlar altında, bir tahliye taahhütnamesinin iptali mümkün olabilir.

Öncelikle, tahliye taahhütnamesi iptali, genellikle mahkeme kararı ile gerçekleştirilir. Kiracı, belgenin geçerliliğini sorgulayabilir veya belgenin koşullarının adil olmadığını iddia edebilir. Bu tür bir durumda, mahkeme tarafları dinler ve belgenin geçerliliğine dair bir karar verir.

Bazı durumlarda, tahliye taahhütnamesi, kiracının iradesi dışında, yanıltma, aldatma veya zorlama gibi hukuka aykırı bir durum sonucu imzalanmışsa, belgenin iptali için hukuki süreç başlatılabilir. Ancak bu tür bir durumun ispatlanması genellikle zordur ve profesyonel hukuki yardım gerektirir.

Bir tahliye taahhütnamesinin iptalini talep etmeyi düşünüyorsanız, Hasan Emre Gökdağ ile görüşmek en iyisidir. Bir avukat, sizin özel durumunuzu değerlendirebilir ve size belgenin iptal edilip edilemeyeceği konusunda özel bir tavsiye verebilir.

Leave a comment