Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir

Tapu kayıtlarındaki hataların düzeltilmesi süreci, tapu kaydının düzeltme davası açılarak gerçekleştirilir. Bazen tapu memurunun yanılgıları sonucunda tapu bilgileri yanlış bir şekilde kayıt altına alınabilir. İlgili memur, bir harfi ya da kelimeyi farkında olmadan yanlış yazabilir. Eğer tapunun gerçek sahibi bu tür hataların düzeltilmesini istiyorsa, tapu kaydının düzeltme davası açmayı düşünebilir.

Tapu sahibinin yanlış ya da eksik bilgiler ile doldurulan tapuyu gerekli yerlerde kullanamaz. Çünkü tapular yerlerinden oynatılamayan yerlerin bilgisini içerir. O yerin sahibi resmi olarak da sahibi olması gerekir. Resmi olarak o yerin sahibi tapu ile olunur. Tapuda ki bilgilerin tam olmaması ile o yer resmiyette asıl kişiye ait olmaz.

Bu tarz sebeplerden dolayı herkes kendilerine ait tapuların tam olarak resmi olmasını ister. Tapu kaydının düzeltilmesi davası için mahkemeye başvurur. Çünkü tapuda ki asıl bilgiler ancak mahkeme kararı ile düzeltme işlemi sağlanır.

Bazı tapu kaydının düzeltilmesi davaları; başka davaların verilen karar ile açılır. Başka bir dava ki olay ya da durum için tapu kaydının düzeltilmesi davası açılması kararı verildiği oluyor.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Gerekli Bilgiler

Tapu kaydının düzeltilmesi davası için öncelikle bir hukukçu ile görüşülmesinde fayda vardır. Hukukçu yardımı ile tapu kaydının düzeltilmesi davası için bir dilekçe yazılır. Yazılan dilekçe bulunan yerin tapu sicil müdürlüğe hitap edilerek yazılır.

Dilekçe için davayı açacak kişin adı, soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgilerine ihtiyaç duyulur. Davacı kişisinde karışıklık olmaması için bilgilerin net olarak yazılması gereklidir. Yazılan dilekçe tapu sicil müdürlüğüne dava açılmak isteniyor. Dava açılmak istenilen tapu sicil müdürlüğünün net bilgisi gereklidir. Çünkü davalı olarak tapu sicil müdürlüğü gösteriliyor.

Dilekçe de tapu kaydında ki bilgileri olduğu gibi yazılır. Ardından düzeltilmesi istenilen bilginin detayı yazılır. Düzeltilmesi istenilen doğru bilgilerin kanıtlanır olması gerekiyor. Doğru bilgilerin kanıtları da dilekçe yer alması gerekiyor.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Mahkeme Süreci

Tapular taşınılmayan yerlerin kimlik belgesi olarak bilinir. Tapu kaydının düzeltilmesi davasına açılması ise tapu sicil müdürlüğüne dava açılmış oluyor. Tapu kaydının düzeltilmesi davası ile o yerin sulh mahkemesi bakar.

Sulh mahkemesi taşınılamaz yerlerin hukuk sistemine göre kararlar verilir. Burada asıl önemli olan davacının sunmuş olduğu delillerdir. Sunulan deliller; kesinliği var ise davaya olumlu yönde karar verilir. Tapu kaydında yanlış bulunan bilgilerin düzeltilmesi kararı verilir. Tapu sicil müdürlüğü de verilen son karara göre işlem yapar. Dava açılan tapuda ki bilgiler güncellenmiş olur. Tapu resmi sahibi belirlenmiş olur.

Leave a comment