aile mahkemesi yetki itirazı dilekçesi?

“Aile mahkemesi yetki itirazı dilekçesi başlığı nasıl olmalıdır? İşte örnek başlıklar ve detaylı bilgi için yazımızı okuyun. Aile hukuku davalarında doğru başlık, doğru sonucu getirir.”

Aile Mahkemesi Yetki İtirazı Dilekçesi

Aile mahkemesi yetki itirazı dilekçesi, bir davada aile mahkemesinin yetkisine itiraz edilmesi durumunda söz konusu olan resmi bir belgedir. Aile mahkemesinin yetkisine itiraz, mümkün olan en kısa sürede yapılması gereken bir işlemdir, çünkü mahkeme hatalı bir şekilde yetki kullanırsa davaya zarar verilebilir.

1. Aile Mahkemesine Yetki İtiraz Etme Sebepleri

Aile mahkemesinde görülen davalar genellikle aile hukukuna ilişkin konuları kapsar. Bu nedenle, aile mahkemesinin yetki alanı oldukça dar ve belirtilmiştir. Aile mahkemesine yetki itirazı, aşağıdaki durumlarda yapılabilir:

  • Aile mahkemesinin vermiş olduğu kararın uygulanması sırasında hatalı bir işlem yapılması durumunda
  • Ailenin yerleşim yerindeki mahkemenin yetkisiz olduğu durumlarda
  • Aile mahkemesinin kanunun verdiği yetki sınırları dışında işlem yapması durumunda
  • Davanın bir başka mahkemede açılmış olması durumunda

2. Aile Mahkemesi Yetki İtirazı Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Aile mahkemesi yetki itirazı dilekçesi yazarken, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Dilekçe, mahkemeye hitaben başlamalı ve mahkeme adı, dosya numarası, tarih ve saat gibi bilgileri içermelidir
  • Yetki itirazının gerekçesi net bir şekilde belirtilmelidir
  • Yasa hükümlerine atıfta bulunulmalı ve ilgili kanun maddeleri dilekçede belirtilmelidir
  • Dilekçede, yetki itirazının kabul edilmesi durumunda ne gibi sonuçlar olacağına dair düşünceler ifade edilmelidir
  • Dilekçenin sonunda talep edilen işlemlerin yer aldığı bir bölüm olmalıdır

3. Aile Mahkemesi Yetki İtirazı Dilekçesi Örneği

Aşağıda örnek bir aile mahkemesi yetki itirazı dilekçesi bulunmaktadır:

Aile Mahkemesi İtiraz Dilekçesi

Sayın Mahkeme Başkanlığına,

… [Mahkeme adı, dosya numarası, tarih ve saat bilgileri]

Ben [Ad-Soyad], [ADRES], [TC Kimlik No] sayılı kimlik numarası ile tapulu mülk sahibiyim. Aile mahkemesinde açılmış olan [Dava tipi] nolu davaya müdahil olmak ve mahkemenin yetkisi hakkında itiraz etmek üzere bu dilekçeyi sunuyorum.

… [Gerekçelerin belirtildiği kısım]

Bu nedenlerle, aile mahkemesinin yetkisiz olduğunu düşündüğümden, davaya müdahil olmak ve mahkemenin yetkisi hakkında itiraz etmek istiyorum. Yetki itirazımın kabul edilmesi durumunda [ne gibi sonuçlar olacağına dair düşünceler ifade edilen kısım] talep ediyorum.

Sonuç olarak, gerekçelerim ve taleplerim göz önünde bulundurularak, itirazımın kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Tarih ve İmza

Leave a comment