Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, anlaşmazlık yaşayan taraflar arasında uzlaşmaya varmalarına yardımcı olma amacıyla bir üçüncü tarafın müdahale ettiği bir alternatif uyuşmazlık çözme yöntemidir. Arabuluculuk, mahkeme dışı bir çözüm yolu olarak kullanılır ve taraflar arasında olumlu bir iletişimi teşvik eder. Tarafların anlaşmazlıklarını hukuki yollarla çözmek yerine, bir arabulucu aracılığıyla müzakereler yoluyla uzlaşmaya varmaya çalışırlar.

Arabuluculuk süreci genellikle şu adımları içerir:

 • İlk Görüşme: Taraflar ve arabulucu bir araya gelir, sorunları tanımlar ve arabuluculuk süreci hakkında bilgi alışverişi yapar.
 • Müzakere: Taraflar, sorunlarını tartışır ve çözüm yollarını ararlar.
 • Uzlaşma Anlaşması: Taraflar bir uzlaşma sağladıklarında, bu anlaşma yazılı hale getirilir ve imzalanır.
 • Uzlaşmanın Onayı: Uzlaşma, tarafların onayından geçer ve yasal bir belge haline gelir.

Arabuluculuk, mahkemeye gitmeden, daha hızlı, daha ekonomik ve daha gizli bir şekilde anlaşmazlıkları çözmek için kullanılabilir. İş hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku ve daha birçok alanda arabuluculuk uygulanabilir. Arabulucular, tarafsız ve eğitimli kişilerdir ve tarafların uzlaşmalarına yardımcı olurlar. Bu yöntem, taraflar arasında iyi niyetli bir diyalogu teşvik eder ve uzlaşmazlıkların mahkeme süreçlerinden kaçınarak daha sivil bir şekilde çözülmesine olanak tanır. Arabuluculara ulaşmak için iş avukatı izmir size gerekli yardımı sağlayabilir.

İş Hukukunda Arabuluculuk

İş hukukunda arabuluculuk, işçi ve işveren arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kullanılan bir alternatif uyuşmazlık çözme yöntemidir. Türkiye’de iş hukukunda arabuluculuk, 7036 sayılı “İş Mahkemeleri Kanunu” ile 7036 sayılı “İş Mahkemeleri Kanunu’na eklenen 2. madde hükmü uyarınca zorunlu hale gelmiştir.

İş hukukunda arabuluculuk süreci nasıl işler:

 • Tarafların Anlaşmazlık İhbarı: İşçi veya işveren, anlaşmazlık yaşandığında yazılı olarak diğer tarafa anlaşmazlığın çözümü için arabuluculuk başvurusu yapar.
 • Arabulucu Seçimi: Taraflar, bağımsız ve tarafsız bir arabulucu seçerler. Arabulucu, arabuluculuk eğitimi almış ve İş Mahkemeleri Kanunu’na uygun olarak atanmış bir kişidir.
 • Arabuluculuk Toplantısı: Taraflar ve arabulucu bir araya gelirler. Arabulucu, taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve uzlaşmaya varmalarına yardımcı olur.
 • Uzlaşma: Taraflar arabuluculuk toplantısında bir uzlaşmaya varırlarsa, uzlaşma metni hazırlanır ve taraflarca imzalanır.
 • Uzlaşmanın Hukuki Statüsü: Uzlaşma belgesi, mahkeme kararı niteliği taşır ve icra edilebilir bir belgedir.

İş hukukunda arabuluculuk, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların mahkeme süreçlerinden kaçınılarak daha hızlı, ekonomik ve gizlilik sağlayan bir çözüm yolu olarak öne çıkar. Ayrıca, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzeltilmesine ve gelecekteki anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur. Tarafların arabuluculuk sürecine katılması zorunlu hale geldiğinden, işçi ve işverenler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk önemli bir rol oynamaktadır.

İş Hukukunda Hangi Durumlarda Arabulucuya Gidilir?

İş hukukunda arabulucuya başvurmanız gereken durumlar, Türkiye’de 7036 sayılı “İş Mahkemeleri Kanunu” ile düzenlenmiş ve zorunlu hale getirilmiştir. İşte iş hukukunda arabulucuya gidilmesi gereken durumlar:

 • İşten Çıkarmalar: İşveren tarafından yapılan işten çıkarmalar veya işten ayrılmalar nedeniyle taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda arabulucuya başvurulabilir.
 • Ücret İhtilafları: Ücret, prim, ikramiye veya diğer ödemelerle ilgili anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk yoluna gidilebilir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği: İşyerindeki güvenlik önlemlerine uymama veya iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlar işçi ve işveren arasında anlaşmazlıklara neden olabilir. Bu tür konularda arabuluculuk başvurusu yapılabilir.
 • İşyerindeki Mobbing ve Taciz: İşyerindeki mobbing (psikolojik şiddet) veya cinsel taciz gibi kötü muamele durumlarının çözümünde arabuluculuk kullanılabilir.
 • Sendika ve Toplu İş Sözleşmeleri: Sendika üyeliği, toplu iş sözleşmesi müzakereleri veya grev gibi konularda anlaşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesi gerekebilir.
 • Çalışma Şartları ve İş Değişiklikleri: İş koşulları, çalışma saatleri, iş değişiklikleri veya işyeri yer değişiklikleri gibi konularda taraflar arasında anlaşmazlık olduğunda arabulucu başvurusu yapılabilir.
 • Diğer İş Hukuku Anlaşmazlıkları: İş hukukuyla ilgili diğer anlaşmazlıkların arabuluculukla çözülmesi gerekebilir.

İş hukukunda arabulucu, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları mahkeme sürecinden önce çözmek amacıyla kullanılan bir araçtır. İşverenler ve işçiler, arabulucu aracılığıyla daha hızlı, ekonomik ve gizli bir şekilde anlaşmazlıklarını çözebilirler. İş Mahkemeleri Kanunu gereği, iş hukuku anlaşmazlıklarında arabulucu başvurusu yapmadan önce mahkemeye başvurmak mümkün değildir. Bu nedenle iş hukukunda arabulucuya başvurmak zorunlu bir adımdır. Bu zorunlu adımı atmanızda izmir iş avukatı sizlere yardımcı olur.

Leave a comment