Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır?

Boşanma durumunda mal paylaşımı, eşlerin evlilikleri süresince kazandıkları malların nasıl bölüştürüleceği ile ilgilidir. Bu konuda uygulanan hukuk ilkeleri ve prosedürler ülkeye ve yerel hukuka bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak birçok hukuk sistemine göre, eşlerin evlilik süresince edindikleri mallar genellikle “ortak mal” olarak kabul edilir ve boşanma durumunda eşit şekilde bölünür.

Türkiye’de ise “Mal Ayrılığı” ve “Mal Ortaklığı” olmak üzere iki farklı rejim bulunmaktadır. Evlilik sırasında hangi rejimin uygulandığına bağlı olarak mal paylaşımı farklılık gösterir.

  1. Mal Ayrılığı: Eğer çiftler evlenirken özel bir sözleşme yapmadılarsa veya sözleşmede aksi belirtilmediyse, Türk Medeni Kanunu’na göre evli çiftler arasında mal ayrılığı rejimi uygulanır. Bu durumda her bir eşin malı kendine aittir ve boşanma durumunda her eş kendi malını alır.
  2. Mal Ortaklığı: Eğer çiftler, evlenirken mal ortaklığı sözleşmesi yapmışlarsa, evlilik süresince edinilen malların paylaşılması gerekir. Bu durumda, evlilik süresince kazanılan tüm mallar ortak hale gelir ve boşanma durumunda eşit şekilde paylaşılır. Ancak burada belirtmek gerekir ki, mal ortaklığı evlilik birliği devam ederken sona erdirilemez.

Boşanma durumunda mal paylaşımı genellikle karmaşık bir süreç olabilir ve çoğu durumda bir avukatın yardımı gereklidir. Her durumda, yerel ve ulusal yasalara göre hareket etmek önemlidir.

Anlaşmalı Boşanmada Kredi borcu olan Evi Kim Öder?

Evlilik sürecinde kredi ile alınmış ve ödemeleri hala devam eden bir evin varlığı, anlaşmalı boşanma sürecine bir engel teşkil etmez. Bu durumda, eşler hangi tarafın evi alacağına ve kredi ödemelerini hangi tarafın üstleneceğine dair bir uzlaşıya varabilirler. Ayrıca, ödeme yapmayı sürdürmek istemeyen eş, belirli bir miktarda değer karşılığında krediyi diğer eşin üzerine bırakmayı da düşünebilir. Bu tür detaylar, anlaşmalı boşanma protokolünde belirlenip düzenlenebilir.

Özetlemek gerekirse, kredili bir evin varlığı anlaşmalı boşanma sürecini aksatmaz. Eşler, evin ve kredi ödemelerinin nasıl paylaşılacağı konusunda bir anlaşmaya varabilirler ve bu anlaşmayı boşanma protokollerinde açıkça belirleyebilirler. Krediyi üstlenmek istemeyen eş, ödeme sorumluluğunu belirli bir miktarda karşılığında diğer eşe bırakabilir.

Boşanmada Mal – Eşya Paylaşımı ne zaman yapılır?

Boşanma sürecinde mal ve eşya paylaşımı, genellikle boşanma davası sırasında veya hemen sonrasında gerçekleştirilir. Ancak, bu sürecin ne zaman tam olarak başlayacağı, eşlerin bulunduğu yargı bölgesindeki hukuka, boşanmanın türüne (anlaşmalı veya çekişmeli) ve çiftin mali durumuna bağlıdır.

Anlaşmalı boşanmalarda, eşler genellikle mal ve eşya paylaşımını boşanma protokolünde belirlerler. Bu durumda, mal ve eşya paylaşımı genellikle boşanmanın resmi olarak tamamlandığı tarihten hemen sonra gerçekleştirilir.

Çekişmeli Boşanmalarda ne zaman yapılır?

Çekişmeli boşanmalarda ise, mal ve eşya paylaşımı genellikle boşanma davasının bir parçası olarak mahkeme tarafından düzenlenir. Bu durumda, mal ve eşya paylaşımı genellikle boşanma kararının kesinleştiği tarihten sonra yapılır.

Boşanma Davasında Tapu Devri Nasıl Yapılır? Ne Zaman Yapılır?

Anlaşmalı boşanma sürecinde tapu devri, eşler arasında anlaşmanın bir parçası olarak düzenlenir. Tapu devri yapılacak olan taşınmazın bilgileri, devir tarihi, tapu devri için gerekli belgelerin sağlanması gibi detaylar anlaşmanın protokol maddesinde belirtilir.

Tapu devri için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

  1. Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması: Eşler, tapu devrinin nasıl gerçekleşeceğine dair ayrıntıları içeren bir protokol hazırlarlar. Bu protokol, avukatlarının veya noterlerin yardımıyla hazırlanabilir ve eşlerin imzasıyla onaylanır.
  2. Gerekli belgelerin hazırlanması: Tapu devri için gerekli olan belgelerin hazırlanması gerekir. Bu belgeler arasında tapu senedi, tapu devir beyannamesi, boşanma kararı, kimlik fotokopileri gibi belgeler bulunabilir. Belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması önemlidir.
  3. Tapu dairesine başvuru: Hazırlanan belgelerle birlikte tapu dairesine başvuru yapılır. Tapu dairesi, belgeleri inceleyecek ve gerekli kontrolleri yapacaktır.
  4. Tapu devri işlemlerinin tamamlanması: Tapu dairesi, gerekli kontrollerin ardından tapu devri işlemlerini tamamlayacak ve tapu senedini düzenleyecektir. Eşler arasındaki anlaşmaya göre tapu, belirtilen tarihte ve belirli bir şekilde devredilir.

Anlaşmalı boşanma sonrasında tapu devri yapılmazsa, ihlal edilen taraf yasal yollara başvurabilir. Alacaklı taraf, tapu devrinin yapılmadığını ve anlaşmaya uyulmadığını belirtir. Bu durumda, mahkemeye başvurarak tapu devrinin gerçekleşmesini talep edebilir veya sözleşme ihlali nedeniyle tazminat talep edebilir. Yasal süreçler ve gerekli adımlar için bir avukatın yardımı önerilir.

Leave a comment