Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Resmi bir kuruma istek, şikayet, öneri gibi sebeplerle yazılan belgeye dilekçe denir. Doğru bir dilekçe yazmak için ise bazı noktalara dikkat etmemiz gerekir.  İşte doğru dilekçe nasıl yazılır, nelere dikkat etmeliyiz. Yazı sonundaki Dilekçe örneği ile öğrendiklerinizi pekiştirerek, istediğiniz kurum ve kuruluşa doğru ve kaliteli dilekçe yazmayı öğreneceksiniz.

Binlerce vatandaşımız İnternet üzerinde itiraz dilekçe örneği, her hangi bir okula dilekçe örneği, üniversite dilekçe örneği, boşanma davası dilekçe örneği, belediye dilekçe örneği, dava dilekçe örneği, savcılık şikayet dilekçe örneği, izin dilekçe örneği, istifa dilekçe örneği ve dilekçe yazımı için örnekler aramakta.

Kurum ve kuruluşlara dilekçe yazmayı gözünde büyüten vatandaşlarımızın işini bu yazı ile kolaylaştırarak kimseye ihtiyaç duymadan kendi başlarına istedikleri her kuruma dilekçe yazar hale getirmeye çalışacağız.

Dilekçe Nasıl Yazılmalı?

Çizgisiz beyaz bir kağıda yazılmalı. Yarım yada daha küçük kağıt kullanılmamalıdır. Uzun dilekçelerde ikinci kağıtta kullanılabilir. Yazının mürekkebi kağıdın arka sayfasına geçmemeli.

Dilekçeyi elle yazacak iseniz düzgün yazan tercihen mavi renk yok ise siyah renk tükenmez yada dolma kalem le yazınız. İmkanınız var ise bilgisayar veya daktiloda yazmanız daha profesyonel olur.

Probleminiz olan resmi kurum hangisi ise dilekçe bu kuruma hitaben yazılmalıdır. Dilekçe mutlaka ilgili kurumun başlığını içermelidir. Başlıksız bir dilekçe yazmayınız

Anlatımda mutlaka tarih ve yer geçmelidir. Zaman kavramının geçmediği bir dilekçe, sonuçlanmasını istediğiniz dilekçe konunuzun uzamasına sebep olacaktır.

Lakayt, sokak ağzı, argo kelimeler içermemelidir. Resmi ve kurumsal bir dilde yazılmalıdır. Siz, diz, sayın, tarzında seviyeli bir yazım dili kullanmalısınız.

Yazmak istediklerinizi uzatmadan kısa ve anlaşılır bir dille yazmalısınız. Yazınızı kişiselleştirmemelisiniz. Okuyacak kişiyi yormadan anlatmak istediğiniz olayı anlatmalısınız.

Dilekçe aracılığı ile bir şey talep ediyorsanız bunun yasalara uygun olduğuna emin olun. Birisi yada birilerini şikayet eden bir dilekçe yazıyorsanız, suçlama sebepleriniz yasalara dayanıyor olmasına dikkat ediniz. Suçlamaları mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırarak yapınız. Belgesiz ve tanıksız suçlama sadece karalamadan ibarettir ve bir sonuç elde edemezsiniz.

Dilekçeyi yazdığınız kurumdaki hiyerarşik düzene dikkat ediniz. Buna dikkat etmez iseniz dilekçenizi kurumdaki doğru müdürlüğe yada doğru birime yazamazsınız. Bu durumda talebiniz yada şikayetinizin ile ilgili sonuç almanız uzayabilir.

Dilekçe Yazma Tavsiyeleri

Dilekçenizde her hangi bir kurumun mevcut olan üst makamının bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “…durumu bilgilerinize arz ederim.”, şeklinde yazmalısınız.Veya üst makamın bir sorunu çözmesini, bir işlemi başlatmasını istiyorsanız “Gereğini saygılarımla arz ederim.”, şeklinde yazmalısınız.Yapılacak bir işlem için sadece izin istiyorsanız ” İzninizi saygılarımla arz ederim” gibi saygı ifadeleriyle yazmalısınız.

Yazım ve noktalama kurallarına, imla kurallarına dikkat edilmelisiniz. Konuşma üslubunuzla ve imla kurallarına hiçe sayarak dilekçe yazmayınız.

Hangi kuruma yazarsanız yazın dilekçe sahibi adını-soyadını aynı zamanda açık adresini mutlaka dilekçesinde belirtmelidir.

Yazdığınız dilekçede sadece bir adet imza olmalıdır. Tek başınıza ve sizi ilgilendiren bir dilekçe yazıyorsanız, yada bir kurumdan herhangi bir işlem yapılmasını sadece siz talep ediyorsanız, bu dilekçede sadece sizin imzanız bulunmalıdır. Ortak bir olay var ise kişiler ayrı ayrı dilekçeler ile kendi adına başvura bilirler.

Delilleriniz, tanıklarınız yada başvuran kişinin kimlik fotokopisi tarzında ekler, dilekçenin en sonunda, EK olarak belirtilmeli ve alt alta tüm eklerinizi yazmalısınız.  Elinizde var olan tüm ekleri de dilekçenizin arkasına zımbala-malısınız.

Yazdığınız dilekçeden bir fotokopi almalı ve dilekçeyi verdiğiniz kuruma elinizdeki dilekçe fotokopisine, dilekçeyi sizden alan memurun yada görevlinin alındı kaşesi le unvanını içeren resmi kaşesini vurdurarak imzalat malısınız.

Leave a comment