İş Kazası Bildirimi

İş kazası bildirimi, bir işyerinde meydana gelen iş kazasının resmi olarak yetkililere bildirilmesi sürecini ifade eder. İş kazalarının hızlı bir şekilde bildirilmesi, çalışanların ve işverenlerin haklarını korumak ve sorumluluklarını yerine getirmek için önemlidir. İş kazası bildirimi yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Kaza Anında İlk Müdahale: İş kazası anında, öncelikle kazazedeye acil tıbbi yardım sağlanmalıdır. Hayati tehlike söz konusu ise hemen 112 veya işyerinizin belirlediği acil sağlık hizmetlerini aramalısınız.
 • Kaza Yeri Güvenli Hale Getirilmesi: Kaza sonrası iş yerindeki tehlikeli alanlar işaretlenmeli veya kapatılmalıdır. Diğer çalışanların güvenliği ön planda olmalıdır.
 • İş Kazası Yetkililere Bildirilmeli: İş kazası, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak işyerinizin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu veya işyeri hekimi tarafından resmi yetkililere bildirilmelidir. Bu bildirim, kaza tarihini, saati, kaza yerini, kaza türünü ve olaya karışanların isimlerini içermelidir.
 • Çalışanlara ve Sendikalara Bildirim: İş kazası, diğer çalışanlara ve işçi sendikalarına da bildirilmelidir. Çalışanlara kaza sonrası hakları, tazminat ve iş güvencesi hakkında bilgi verilmelidir.
 • Kaza Raporunun Saklanması: Kaza bildirimleri ve ilgili belgeler, iş yerinde saklanmalıdır. Bu kayıtlar, ileride hukuki işlemler veya sigorta talepleri için önemli olabilir.

İş kazası bildirimi işverenin ve çalışanın yasal yükümlülüğüdür ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulmasının bir parçasıdır. İş kazalarının bildirilmemesi, hukuki sorumluluğu artırabilir ve işçilerin haklarını korumak daha zor hale gelebilir. Bu nedenle iş kazası bildirimine dikkat etmek önemlidir.

İş Kazası Bildirim Süresi

İş kazası bildirimi için belirlenmiş bir süre vardır ve bu süre iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren başlar. Türkiye’de iş kazası bildirimi için uygulanan süre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre değişebilir. Genellikle işverenler veya iş sağlığı ve güvenliği kurulları, iş kazasının hemen bildirilmesini talep ederler.

İş kazası bildirimi yapma süresi genellikle kaza tarihinden itibaren 3 iş günü olarak belirlenmiştir. Yani iş kazası meydana geldiğinde, işveren veya yetkilendirilmiş kişiler, iş kazasını en geç üç iş günü içinde ilgili iş sağlığı ve güvenliği kuruluşlarına, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve işçi sendikalarına bildirmelidir.

İş kazası bildiriminin bu süre içinde yapılması önemlidir çünkü gecikme, işçinin haklarını ve tazminat taleplerini etkileyebilir. İşverenler, bu süreye uymakla yükümlüdürler ve bildirim yapmayı ihmal etmemelidirler. İş kazalarının hızlı bir şekilde bildirilmesi, işçilerin ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve iş kazalarının neden olduğu zararların uygun şekilde ele alınmasını sağlar.

İş Kazası Bildirmeme Cezası

Türkiye’de iş kazası bildirmeme durumu, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre ciddi bir ihlal olarak kabul edilir. İşverenlerin veya yetkilendirilmiş kişilerin iş kazalarını zamanında ve yasal gerekliliklere uygun şekilde bildirmemeleri durumunda ciddi yasal yaptırımlarla karşılaşabilirler. Bu yaptırımlar, işçilerin haklarını korumak ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uymayı teşvik etmek amacıyla uygulanır.

İş kazası bildirmeme durumunda uygulanabilecek cezalar ve yaptırımlar şunlar olabilir:

 • İdari Cezalar: İş kazası bildirilmemesi durumunda, işyeri hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uyarınca idari para cezaları uygulanabilir. Bu cezalar, işyerinin büyüklüğüne, ihlalin ciddiyetine ve tekrarlanan ihlal durumlarına bağlı olarak değişebilir.
 • Hukuki Sorumluluk: İş kazası bildirmeme, işverenin hukuki sorumluluğunu artırabilir. İşçilerin veya aile üyelerinin, iş kazası nedeniyle maddi veya manevi zararlarını tazmin etme hakkı olabilir.
 • İşyeri Kapatma veya Faaliyet Durdurma: İş sağlığı ve güvenliği ihlalleri ciddi ise, işyerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması veya kapatılması gibi daha ağır cezalar uygulanabilir.
 • Sigorta Sorumluluğu: İş kazası nedeniyle ödenmesi gereken sigorta tazminatları, iş kazası bildirilmezse sigorta şirketleri tarafından reddedilebilir.

İş kazası bildirmeme cezası, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde belirlenir ve ihlalin niteliğine göre değişebilir. İşverenler, iş kazalarını zamanında ve eksiksiz bir şekilde bildirerek yasal yükümlülüklerine uymalıdır. Bu, işçilerin haklarının korunmasını ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yerine getirilmesini sağlar.

İş Kazasında Avukata Başvurmak

İş kazası mağdurları veya aileleri, iş kazası nedeniyle haklarını korumak ve tazminat taleplerini takip etmek için bir avukata başvurabilirler. İş kazasında izmir iş avukatı rehberliğine başvurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • Avukat Seçimi: İş kazası avukatı seçerken, İş Hukuku veya İşçi Hakları alanında uzmanlaşmış bir avukatı tercih etmek önemlidir. Bu alanda deneyim sahibi avukatlar, işçilerin haklarını daha iyi koruyabilir ve tazminat taleplerini daha etkili bir şekilde yönetebilirler.
 • Ücretsiz Danışma: İş kazası avukatı seçtikten sonra, bir danışma görüşmesi ayarlayın. Bu görüşme genellikle ücretsizdir. Avukatla görüşerek iş kazası durumunuzu, meydana gelen olayları ve zararlarınızı paylaşabilirsiniz. Avukat, iş kazası tazminatı hakkında size yol gösterecek ve olası bir dava süreci hakkında sizi bilgilendirecektir.
 • Belgeleri Toplama: İş kazası hakkında tüm belgeleri toplayın. Bu, tıbbi kayıtlar, tanık ifadeleri, iş kazası bildirimleri ve diğer ilgili dokümanları içerebilir. Avukatınız bu belgeleri inceleyerek davanızı güçlendirebilir.
 • Tazminat Talebinin Hazırlanması: Avukatınız, iş kazası tazminat talebinizi hazırlamak için size yardımcı olacaktır. Bu talep, iş kazasından kaynaklanan zararların ve tazminat talebinin ayrıntılı bir açıklamasını içermelidir.
 • Dava Açma: Eğer tazminat talebiniz işveren veya sigorta şirketi tarafından kabul edilmezse, avukatınız iş kazası davası açma sürecini başlatabilir. Bu süreçte avukatınız, mahkeme öncesinde veya mahkeme sırasında sizi temsil edecektir.
 • Hukuki Süreç: İş kazası davası hukuki bir süreçtir. Avukatınız, davanızı mahkemede savunacak, tanıkları dinletecek ve hukuki belgeleri sunacaktır. İşçinin haklarını korumak ve tazminat taleplerini takip etmek için size rehberlik edecektir.

İş kazası mağdurları, bir avukatın profesyonel yardımını almaları, haklarını korumak ve tazminat taleplerini etkili bir şekilde yönetmek için önemlidir. İş kazalarıyla ilgili hukuki süreç karmaşık olabilir, bu nedenle iş avukatı izmir rehberliğinde ilerlemek önemlidir.

Leave a comment