Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Son zamanlarda ölümlerin artmasıyla beraber birçok kişiye miras kalmaktadır. Ancak hala Miras nedir bilmeyen birçok kişi var. Miras bir ya da birçok kişiye ölen yakınından kalan eşya, para, mal mülk demektir. Mal sahibinin ölmeden önce mirasçıları ile sözleşme yapması da miras sözleşmesi olarak bilinmektedir. Bu sözleşmeler resmi bir evraktır.  Bilmeyenler için miras sözleşmesi nasıl yapılır kısaca bilgilendirelim.   Sözleşme yapacak kişiler sözleşmenin içeriğini notere bildirir. Miras bırakacak olan kişi de mutlaka noter huzurunda olmalıdır. Noter kişiler ile birlikte sözleşmenin maddelerini yazar ve kişilere okur. Bu süreçte her iki tarafında bizzat bulunması gerekir. Sonrasında taraflar metni okur ve onayladıklarını tanıklar önünde belirtir. Ardından her iki tarafta tanıklar önünde sözleşmeyi imzalarlar. Miras sözleşmesi olumlu ya da olumsuz bir şekilde hazırlanabilir.  

Miras Sözleşmesi Kimler Arasında Yapılır? 

Miras sözleşmeleri olumlu ya da olumsuz olabilir. Bu sözleşmeler miras bırakacak olan kişi sağken yapılır. Sözleşme miras bırakacak olan şahıs ve ölümünden sonra mirasın kalacağı kişi ya da kişilerle yapılmaktadır. Miras sözleşmesi mutlaka noter huzurunda yapılmalıdır aksi takdirde geçersiz sayılır. Miras sözleşmesinin ayrıntılı bir şekilde oluşturulmuş olması; daha sonraki süreçte birtakım olumsuzlukların da önüne geçer. Bu noktada miras sözleşmesinin mutlaka belirgin bir şekilde oluşturulması şarttır. 

Miras Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları Nelerdir? 

Her sözleşmenin geçerli sayılabilmesi için bazı şartlar vardır. Miras sözleşmelerinin geçerlilik şartları da şu şekildedir.

  • Miras bırakacak olan kişinin ergin ve akıl sağlığının yerinde olması gerekir.
  • Sözleşme mutlaka noter huzurunda ve şahitler ile birlikte imzalanmalıdır.
  • Tarafların sözleşmeyi zorla imzalaması durumunda sözleşme geçersiz sayılır.

Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti Nedir? 

Kişilerin mal sahibi ölmeden önce yapmış olduğu resmi sözleşmeler miras sözleşmesi olarak adlandırılır. Bu sözleşmeyi yapabilmek için mal sahibinin miras sözleşmesi yapma ehliyeti olması gerekir. Aksi takdirde sözleşme geçersiz sayılır. Miras sözleşmesi ehliyeti kişinin akıl sağlığının ve karar verme yetisinin olduğunu gösteren bir tür belgedir.  

Miras Sözleşmesi Hangi Durumlarda Sona Erer? 

Miras sözleşmesinin kendiliğinden sona erdiği bazı durumlar vardır. Mirasçının miras bırakan kişiden önce ölmesi durumunda sözleşme sona erer. Ya da eşler arasında yapılan sözleşme evliliğin bitmesiyle sona erer. Ancak sözleşme içerisinde bu durumun aksi beyan edilmişse sözleşme sona ermez. Miras sözleşmesi içerisinde beyan edilen maddelerin gerçekleşmemesi durumunda miras sözleşmesi sona erdirilebilir. Buna şu örneği verebiliriz. Kişiler ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapabilirler.   Miras alacak olan kişi yükümlü olduğu durumu yerine getirmeyebilir. Bu durumda sözleşme tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Miras bırakacak olan kişinin sözleşme ehliyeti bulunmuyorsa sözleşme sona erer ya da geçersiz sayılır. Böylece miras sözleşmesinin de kapsamlı bir şekilde oluşmasının şart olduğu gerçeği bir kez daha karşımıza çıkar.

Leave a comment