Saklı Pay Nedir?

Saklı pay nedir ve oranları nelerdir? Sizler de ediyorsanız, yazımız içerisinde saklı pay ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Kanunlara göre yasal mirasçıların aile büyükleri vefat ettikten sonra ya da farklı durumlarda kalan mirastan ne derece hak sahibi oldukları açık bir şekilde belirtilmiştir. Ancak bazı durumlarda miras bırakan kişiler, mirasçılarının haklarını azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için farklı yollara başvurur. Bunlar;

  • Ölmeden önce mirasın belirli bir parçasının ya da tamamının devredilmesi ya da bağışlanması
  • Vasiyetnamede istemediği kişilere miras bırakmaması
  • Miras sözleşmesi

gibi durumlardır. Ancak her mirasçının saklı pay olarak adlandırılan miras hakkı bulunur. Çünkü miras bırakan tümüyle bu konuda özgür değildir ve istemediği herhangi bir mirasçıya hiçbir şey bırakmama hakkına sahip değildir.    

Saklı Pay Nedir? 

Saklı pay, yasal mirasçılara kanunla belirtilen koşullar aracılığı ile tanınmış ve üzerinde herhangi bir şekilde miras bırakan kişinin tasarruf edemediği miras hissesi olarak tanımlanır. Yani miras bırakanlar, sahip oldukları kendi miraslarını istedikleri gibi kullanma hakkına sahip değildir. Örneğin; aile fertlerinden herhangi birine miras bırakmak istemeyen bir kişi, miras içerisinde yer alan mal ya da mülkü satarak, vasiyetname ya da bağışlama gibi yollar ile saklı payı bulunan kişiden mahrum bırakamaz.

Saklı Paylı Mirasçılar Kimlerdir? 

Saklı pay mirasçılarının da tam olarak kim ya da kimler olduğu Medeni Kanun’da kapsamında açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre saklı pay sahibi olan mirasçılar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Miras bırakanın alt soyları yani çocuklar ve torunlar gibi
  • Miras bırakanın vefatından sonra sağ kalan eş
  • Miras bırakanın annesi ve babası

Yukarıda sıralamış olduğumuz herkes saklı payı olan mirasçılar olarak karşımıza çıkar. Ayrıca saklı paya sahip olan mirasçıların miras hakları, yalnızca Kanunda geçerli olan kişiyi mirasçılıktan çıkarma nedenleri ya da mirastan yoksunluk gibi durumlar halinde ortadan kalkar. Bunların dışında saklı paya sahip olan mirasçıların, miras haklarının ortadan kaldırılmasını gerektirecek bir neden Kanunda yer almaz. Diğer yandan Türk Medeni Kanununda 2007 yılında düzenleme öncesinde miras bırakan kişinin kardeşleri de saklı pay hakkına sahipti. Ancak yapılan düzenleme sonrasında miras bırakan kişinin kardeşleri saklı pay mirasçıları arasından çıkarılmış oldu.

Saklı Paylı Mirasçıların Saklı Pay Oranları Nedir? 

Saklı pay, bırakılan mirasın belirli bir kısmı olarak karşımıza çıkar. Ayrıca bu kısım, saklı pay mirasçılarının içinde yer aldıkları zümreye ve zümredeki derecelerine farklılık gösterir. Buna göre alt soy, bırakılan yasal mirasın yarısını alır. Saklı pay, alt soya mirasın yarısını alma hakkı verir. Anne ve babanın saklı payına bakacak olursak; yasal mirasın ¼’ü de anne ve babaya aittir. Sağ kalan eşin saklı payı ise anne ve baba ve altsoy zümresi ile beraber mirasçı konumunda olması halinde miras hakkının tümü ya da ¾’ü olarak kararlaştırılmıştır. Saklı pay konusunda merak edilenlerden biri de miras bırakanın saklı pay mirasçılarını mirastan men edip edemeyeceğidir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi için mirasçının miras bırakan kişiye ya da yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi ya da mirasçının mirası bırakana karşı aile hukukundan kaynaklı yükümlülüklerini ihlal etmesidir.

Leave a comment