Şantaj suçunun cezası ve Yargıtay Kararları Nedir?

Şantaj suçunun cezası, bu duruma maruz kalmış insanların merak ettiği konudur. Kötü niyetli insanlar yüzünden hayatın belirli bölümlerinde ne yazık ki olumsuz durumlarla karşılaşabilmekteyiz. Bu noktada yapılması gereken en doğru davranış, bir vatandaş olarak adli ve hukuki süreçler başlatmak olmalıdır. Peki şantaj suçunun cezası nedir? Nasıl ispat edilir? İşte tüm detaylar…

Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suç olan şantaj, tehdit gibi tehlikeler ile karşılaşan insanlar ilk iş olarak polise bilgi vermelidir. Eğer güvenliğinden yana riskler bulunuyorsa gizlilik kararıyla sürecin yürütülmesini isteyebilir. Bu doğrultuda kolluk kuvvetlerinin desteğiyle tüm adli süreçler başlatılıp suçluların cezalandırılması ve şantaj mağdurlarının sorunlarının ortadan kalkması sağlanabilir. Peki şantaj suçu nedir?

Şantaj suçu nedir?

TCK 107.maddeye göre şantaj suçu; bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişilerin işlediği suç çeşididir. Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması da şantaj suçunu doğurur. Bu doğrultuda;

  • Kişilere kanunsuz olarak bir işin zorla ve tehditle yaptırılması,
  • Yapmakla mükellef olduğu veya yapmak istedikleri işlerin yaptırılmaması,
  • Kişilerin işlerine engel olmak suretiyle haksız çıkar sağlanması,

Kişinin şeref ve saygınlığına zarar verecek özellikle bilgilerin paylaşılması tehdidi ile bir işin yaptırılması veya yaptırılmaması tamamen şantaj kavramını oluşturur.

Şantaj örnekleri

Sizler için bu kavramının daha iyi anlanması ve şantaj suçunun cezasını gerektiren hallerin oluşup oluşmadığının tespiti açısından birkaç örnekle ifade etmek istiyoruz. Örneğin;

X isimli devlet memurunun görev tanımı kapsamında yapacağı bir işin, zorla ve tehditle Y kişisi tarafından yaptırılmaması

A isimli bir hırsızın, soyguna uğrattığı iş yerinde çalışan bir görgü tanığını, olayın ortaya çıkmaması için tehdit etmesi

Bir kurumda çalışan K kişisinin, gizlilik derecesindeki bir bilginin L kişisiyle paylaşılmaması durumunda, aile ve çocuklarının mahrem bilgilerinin ortaya çıkarılması ile tehdit edilmesi şantaj örnekleri arasındadır.

Bu noktada şantaj örnekleri daha da fazla çoğaltılabilir. Hem günlük hayatta haberler üzerinden hem de filmlere konu olan sahneler üzerinden farklı farklı örnekler ile karşılaşabilmekteyiz. Peki bu suça maruz kalan kişiler nasıl ispat edebilir?

Şantaj suçunda ispat nasıl yapılır?

Şantaj suçunun ispat edilmesi için yazılı, basılı, dijital ortamda kayıtlı bir belge olması büyük önem arz etmektedir. Görgü tanıkları ile de süreç yürütülebilir ancak en ideali somut bir veri olmasıdır. Bu veriler de tamamen kanun çerçevesinde temin edilmiş olması gerekir. Örneğin; savcılık kararı olmadan kimsenin ses veya görüntüsü alınıp delil olarak kullanılamaz.

Eğer size şantaj yapan birisi varsa onun gizlice görüntüsünü veya ses kaydını alıp mahkemede delil olarak kullanmanız sizin de farklı bir noktadan suç işlemeniz anlamına gelir. Nitekim CMK 217.maddeye göre yüklenen suçun, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilmesi gerekir. Karşıdaki kişi suçlu dahi olsa onun suçluluğunun ispatı kanun çerçevesinde olmalıdır. Bu noktada herhangi bir şantaj ve tehdit durumunda kolluk kuvvetlerine ve savcılığa durum intikal ettirilmelidir.

Şantaj suçunun cezası 2023 yılında ne kadar?

Şantaj suçunun cezası TCK 107.maddenin 1.fıkrası gereğince 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktır. Eğer suçun ispatı mümkünse ve tüm deliller ortadaysa, mahkeme hakiminin vereceği karar neticesinde mahkeme kısa sürebilir. Suçun büyüklüğüne de göre en üst limitten ceza uygulaması yapılabilir.

Resimli şantaj cezası ne kadar?

Günümüzün dijital çağında, sosyal medya ve akıllı telefonlar geniş ölçüde kullanılmaktadır. Bu durum, çeşitli türlerdeki şantajın da yaygınlaşmasına neden olmuştur. En yaygın rastlanan şantaj türü, resimler üzerinden yapılan şantajlardır. Bu tür şantajlarda, kişinin özel hayatına dair fotoğraflar, uygunsuz görüntüler ya da benzeri görseller elde edilerek, bu kişilere tehditlerde bulunulmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nda resimli şantaj için belirlenmiş net bir ceza olmamakla birlikte, genel şantaj suçunun cezası uygulanır. Bu tür suçların işlenmesi durumunda genellikle en yüksek cezanın verildiği gözlemlenmiştir. Örneğin, 2019 yılında bir kişi, çıplak fotoğrafı üzerinden yapılan şantaja maruz kalmış ve sonuçta açtığı dava sonucunda, şantajcılar 3 yıl hapis cezasına mahkum edilmiştir. Bu durum, resimli şantajın ciddi bir suç olduğunu ve ağır cezalarla sonuçlanabileceğini göstermektedir.

Zincirleme şantaj suçu

Zincirleme suç kavramı, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilmiştir. Zincirleme suç; aynı türdeki suçu farklı zamanlarda birden fazla kişiye karşı işlemek olarak tanımlanır. Bu durum, suçun ciddiyetini ve cezanın büyüklüğünü arttırır.

Zincirleme şantaj suçu, bir kişinin birden fazla kişiye karşı veya aynı kişiye karşı farklı zamanlarda şantaj suçunu işlemesi anlamına gelir. Bu durumda, kanunda belirtilen şantaj suçunun cezası üzerine eklenen bir ceza söz konusu olabilir.

Ancak Türk Ceza Kanunu’nda zincirleme şantaj suçunun ne kadar süreyle cezalandırılacağına dair net bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durum, suçun mahiyeti, mağdurun durumu, suçun işlendiği şekil ve koşullar gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Kesin bir ceza miktarı belirlenirken, bu unsurların tümü mahkeme tarafından dikkate alınır.

Leave a comment