temyiz dilekçesi örneği?

İhtiyacınız olan temyiz dilekçesi örneği için doğru adrestesiniz. Bu örneği kullanarak hukuki sürecinizi daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Hemen inceleyin!

Temiz Dilekçesi Örneği

Giriş

Temiz dilekçesi, bir mahkeme kararına karşı yapılan itirazın yerine getirilmesi için hazırlanan resmi bir belgedir. Bu dilekçe, mahkeme kararının yanlış olduğunu ispat etmek için kullanılır. Bu makalede temiz dilekçesi örneği hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Başvurunun Nedeni

Temiz dilekçesi, mahkeme kararına karşı yapılan itirazı içerir. Dilekçede, mahkeme kararının yanlış olduğuna, kanuna aykırı olduğuna veya hatalı yargılamaya dayandığına dair kanıtlar sunulur. Bu kanıtlar, dava konusu olayın detaylarını ve ilgili yasaların incelenmesini içerebilir.

Temiz Dilekçesi Örneği İçin İçerikler

Temiz dilekçesi genellikle aşağıdaki bölümleri içerir:

  • Başlık ve tarih
  • Mahkeme adı ve numarası
  • Mahkeme kararına itiraz gerekçesi
  • Başvuru sahibinin kimliği
  • Kanıtların sunumu
  • İstek ve talepler
  • İmza

Örnek Temiz Dilekçesi

Aşağıda, temiz dilekçesi örneği verilmiştir:

Başlık: Mahkeme Kararına Karşı İtirazımızı Sunuyoruz

Tarih: [Tarih Girilecek]

Mahkeme Adı ve Numarası: [Mahkeme Adı ve Numarası Girilecek]

Sayın Başkan,

Bu dilekçe, [Mahkeme Adı] tarafından yapılan kararı temyiz etmek için hazırlanmıştır.

Kararın gerekçesinin hatalı olduğuna inanıyoruz. Bu karar, [Olayların Açıklaması] hakkında yanlış bir yargıya dayanmaktadır. Yasa ve emsal kararlar, bu olayda daha farklı bir karar verilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir.

Karar, kanuna aykırı olduğu için de itiraz ediyoruz. Yasanın açık hükümlerine göre, [Mahkemenin Kararı] şeklinde bir karar verilememekteydi. Bu nedenle mahkeme, kanuna aykırı bir karar vermiştir.

Bununla birlikte, [Mahkeme Adı] tarafından yapılan karar, hatalı bir yargılama sonucudur. Karar, hukuki olmayan ve gerçek dışı bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bu sebepten dolayı, kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu itiraz doğrultusunda, kararın tekrar gözden geçirilmesi ve yanlış kararın düzeltilmesi talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

İsim ve İmza

Sonuç

Temiz dilekçesi, mahkeme kararına karşı yapılan itirazı içeren bir resmi belgedir. Bu makalede, temiz dilekçesi örneği hakkında bilgi verilmiştir. Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için avukatınıza başvurabilirsiniz.

Leave a comment