sulh hukuk mahkemesi dilekçe örneği?

Sulh hukuk mahkemesi dilekçe örneği ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek için sizleri bekliyoruz. Başarılı ve etkili bir dilekçe örneği istiyorsanız, hemen ziyaret edin!

Sulh Hukuk Mahkemesi Dilekçe Örneği

Giriş

Sulh Hukuk Mahkemeleri, küçük çaplı para davaları ve evrak işlerinin görüldüğü mahkemelerdir. Bu mahkemelerde dava açarken, yazılacak olan dilekçelerin doğru ve eksiksiz olması oldukça önemlidir. Bu makalede, sulh hukuk mahkemesi dilekçe örneği hakkında detaylı bilgiler paylaşılacaktır.

Dilekçe Örneği

Sayın Hâkim’in huzurunda,

Davacı olarak ben, [Ad-Soyad], adresi [Adres], telefonu [Telefon Numarası] olan kişiyim.

Davalı ise [Ad-Soyad], adresi [Adres], telefonu [Telefon Numarası] olan kişidir.

Konu: [Dava Konusu]

Şahsıma olan borçlarını ödemeyen davalının [Borç Tutarı] TL olan borcunun tahsili ile ilgili olarak tarafınızdan dava açılmıştır. Aşağıda detaylar verilmiştir.

1- Davalının [Borç Tutarı] TL tutarındaki borcu ödemesi için gerekli yazılı ve sözlü uyarılarda bulunmama karşın hala borcunu ödememiştir.

2- Borcun ödenmemesi nedeniyle mağduriyete uğramaktayım.

Bu nedenle şahsıma olan borcun tahsili amacıyla davalı hakkında, yasal hükümler çerçevesinde dava açılmasını, davanın kabulü -reddi halinde, gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim.

[Şehir], [Tarih]

[Ad-Soyad]

Sonuç

Sulh hukuk mahkemesi dilekçe örneği, internet üzerinde birçok kaynakta bulunabilmektedir. Ancak, dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu nedenle, doğru ve eksiksiz bir dilekçenin hazırlanabilmesi için, mahkemelerin internet sitesinde yer alan örnek dilekçelerin kullanılması önerilir. Böylece, davalar daha sağlıklı bir şekilde sonuçlanabilir.

Leave a comment